NOVOSTI

LETO 2015 JE POČELO!!!
ISKORISTITE POPUSTE ZA RANE REZERVACIJE!
SAJT JE U IZRADI
ZA SVE INFORMACIJE KOJE NISU DOSTUPNE NA SAJTU
KONTAKTIRAJTE NAS NA TELEFON
016 310 01 01

 

OVDE MOZETE KUPITI
PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

 

 

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
Profile

Vila Dionisos

200m od mora
Vila Dionisos je jednospratni kompleks, koji se sastoji iz dva objekta sa visokim prizemljem i nalazi se u širem centru, na oko 200 m od mora. Kuća poseduje studija za 2 osobe i apartmane za 3 ili 4 osobe. Svaki studio ima kompletno opremljenu čajnu kuhinju, TWC, TV, klima uređaj (posebno se plaća) i balkon ili terasu. Usluga: najam.

12 DANA, 9 NOĆI - PAKET ARANŽMAN (PREVOZ + SMEŠTAJ), CENE SU IZRAŽENE U EURIMA PO OSOBI
termin:
20.05.
31.05.
29.05.
09.06.
07.06.
18.06.
16.06.
27.06.
25.06.
06.07.
04.07.
15.07.
13.07.
24.07.
22.07.
02.08.
31.07.
11.08.
09.08.
20.08.
18.08.
29.08.
27.08.
07.09.
05.09.
16.09.
14.09.
25.09.
23.09.
04.10.
A3pr <-- (A4pr)
59
65
79
99
119
129
169
189
189
189
179
145
105
89
69
A4 prizemlje
55
59
69
89
109
115
155
169
189
169
159
125
95
79
65
S2
59
65
79
99
119
129
169
189
189
189
179
145
105
89
69
S2 prizemlje
59
65
79
99
119
129
169
189
189
189
179
145
105
89
69
POLAZAK AUTOBUSA JE DATUMA NAVEDENOG U TABELI
korišćenje klima uređaja se dodatno naplaćuje
USLOVI PLAĆANJA:
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANCA INTESA za efektivu, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA:
55 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski 21 dan pre početka aranžmana ili u 8 jednakih mesečnih rata  - čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije), bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.
Program putovanja:
1.dan Putovanje. Beograd sastanak putnika na parkingu preko puta »Buvlje pijace« na Novom Beogradu,  ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke Borbe, minimum pola sata pre predviđenog vremena polaska. Polazak autobusa u navedeno vreme. Noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima; 2. dan – 10. dan Krf dolazak u mesto odredišta, smeštaj, boravak u objektu na bazi izabrane usluge, noćenje; 11. dan Krf napuštanje objekta, putovanje. Polazak autobusa u navedeno vreme (oko 14.00 h po lokalnom vremenu)u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima; 12. dan Beograd - Dolazaku Beograd, na mesto polaska. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 10,00h (u zavisnosti od uslova na putu i granica).
CENA AUTOBUSKOG PREVOZA za putnike koji koriste samo uslugu prevoza. (mesta na prevozu su ograničena)
DESTINACIJA
MESTO POLASKA
VREME POLASKA
CENA
POVRATNE KARTE
JEDAN PRAVAC
 GOUVIA, DASSIA , KAVOS
NOVI SAD – ŽELEZNIČKA STANICA
13h
80 €
65 €
BEOGRAD – ʺPARKING BUVLJA PIJACAʺ
15h
70 €
55 €
NIŠ – ŽELEZNIČKA STANICA
18h
70 €
55 €
 Polazak autobusa datuma navedenog u tabeli:
- iz NOVOG SADA u 13,00 h sa parkinga želelezničke stanice, kod stare lokomotive, (doplata 1.500 DIN.);
- iz BEOGRADA u 15,00 h  na parkingu preko puta »Buvlje pijace« na Novom Beogradu,  ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke Borbe;
- iz NIŠA u 18,00 h sa parkinga ispred železničke stanice. Povratak sa Krfa pretposlednjeg  dana aranžmana oko 14.00 h po lokalnom vremenu.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja:
Motel Predejane - Srbija (pauza minimum 30 minuta), Mak benzinska pumpa - Makedonija (pauza minimum 20 minuta), Eko benzinska pumpa - Grčka (pauza minimum 20 minuta), a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Za sopstveni prevoz:
Cena aranžmana se umanjuje za 25€ po osobi, osim za smene 20.05, 29.05, 07.06 i 23.09, gde se u slučaju korišćenja sopstvenog prevoza plaća puna cena paket aranžmana. Organizator putovanja zadržava pravo da za određene smene prodaje isključivo paket aranžman, bez mogućnosti umanjenja cene za sopstveni prevoz. U slučaju spajanja smena na našem prevozu cena aranžmana za drugu smenu se umanjuje za 25€ po osobi. U slučaju spajanja smena na sopstvenom prevozu ukupna cena aranžmana se umanjuje za 50€ po osobi (osim za smene 20.05, 29.05 i 07.06, gde se ne odobrava naznačeni popust, već samo popust za spajanje smena).
ARANŽMAN OBUHVATA:
Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd– Krf – Beograd, prevoz trajektom na relaciji Igumenica-Krf-Igumenica (za Dasiu i Guviu) ili Igumenica- Lefkimi-Igumenica (za Kavos), boravak od 10 dana /9 noćenja/ sa uslugom po izboru, u studijima ili apartmanima, troškove organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme trajanja aranžmana.
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
Međunarodno putno osiguranje, individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor  sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera – LORD TRAVEL.
OSIGURANJE:
Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih.
POPUSTI I DOPLATE:
Dete od 0 do 8 godina u pratnji dve punoplatežne osobe plaća 55€, ima mesto u autobusu i smeštaj u zajedničkom ležaju.
Dete od 0 do 12 godina koje koristi pomoćni ležaj ostvaruje popust od 50% na cenu ugovorenog aranžmana po osobi, s tim što nominalni iznos zaduženja ne može biti manji od 55€, ima mesto u autobusu i smeštaj u pomoćnom ležaju. U smeštajnoj jedinici samo jedno dete od 0 do 8 godina, može da koristi zajednički ležaj. Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana.
Odrasla osoba koja koristi pomoćni ležaj ostvaruje popust od 40% na cenu ugovorenog aranžmana po osobi, s tim što nominalni iznos zaduženja ne može biti manji od 55€.
DOPLATA ZA 1/1 iznosi 70% na cenu ugovorenog aranžmana, po smeni, i radi se iskljucivo na upit.
DOPLATA ZA POLUPANSION (u nekoj od taverni u izabranom mestu) iznosi 135€ po osobi za ceo period boravka (doručak - kontinentalni, večera- meni ). Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (noćenje ili polupansion) samo prilikom rezervacije aranžmana.
NAPOMENA:
Cena objekta pretežno zavisi od kvaliteta i lokacije. Putnici ulaze u očišćenu smeštajnu jedinicu (posle 15.00 h) , ali su u obavezi da tokom svog boravka sami vode računa o higijeni iste. Smeštajne jedinice nisu opremljene peškirima i sredstvima za higijenu. Pomoćni ležaj u svim objektima u Grčkoj je na sklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. Svi objekti u Grčkoj koriste sistem solarnih bojlera za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice, i shodno tome, i cene aranžmana po važećem cenovniku. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je ino partner (LORD TRAVEL- Kontokali, Corfu). Broj telefona predstavnika na lokaciji će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
VAŽNO:
Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Preporučuje se putnicima,  da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, međunarodno putno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju štrajka, blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati, organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i izmene redosleda sadržaja u programu. Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su merodavni a ne i opis usluga u katalozima – publikacijama ili na web sajtovima neposrednih pružalaca usluga kao npr. hotela i drugo koji nisu obuhvaćeni datim programom.
NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.
UPOZORENJE:
Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče...) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti.
VAŽNA NAPOMENA: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumetaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours.
OPISI SMEŠTAJNIH JEDINICA SADRŽANI SU U DODATKU KOJI PRATI OVAJ CENOVNIK, I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA PUTOVANJA.
Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika po autobusu, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je  5 dana  pre datuma polaska.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS.

Adresa: Bulevar Oslobodjenja bb, TC Most, lokal 12

Telefon: +381 16 310 01 01, Fax: +381 16 231 015

Copyright © 2014. All Rights Reserved.